Andere juridische informatie

Bekijk PDF

Termen met een hoofdletter komen overeen met termen in de algemene gebruiksvoorwaarden, hier beschikbaar.

Inhoudsopgave 

 1. 1. Zo werkt het Platform

 2. 2. Voorwaarden voor verkopen, verwijdering van producten en rangschikking

 3. 3. Informatie over reviews die op het Platform zijn geplaatst

 4. 4. EU-autoriteiten

 5. 5. Informatie over de actieve ontvangers

 6. 6. Geschillenbeslechting

1. Zo werkt het Platform 

1.1 Relaties opbouwen

Op het "Back Market"-platform, beschikbaar gesteld door het bedrijf JUNG S.A.S. via www.backmarket.nl, kunnen:

 • consumenten refurbished elektronische producten kopen van geregistreerde professionele verkopers;

 • particulieren, consumenten of professionals refurbished elektronica doorverkopen aan professionals, zodat deze ze kunnen opknappen en opnieuw verkopen

JUNG S.A.S. treedt op als tussenpersoon tussen de Verkopers en de Kopers en is op geen enkele wijze verkoper of koper van de Producten op het Platform, die rechtstreeks door de Verkopers aan de Kopers worden verkocht.

1.2 Financiële voorwaarden

Kopers betalen de prijs van hun product rechtstreeks op het platform via een vertrouwde betalingsprovider. De Verkopers geven JUNG SAS een volmacht om, in naam en voor rekening van de Verkopers, de door de Kopers betaalde bedragen te ontvangen.

De prijzen van de producten en de leveringskosten worden vrij bepaald door de Verkopers.

De Kopers betalen JUNG S.A.S. ook servicekosten, waarvan het exacte bedrag wordt vermeld voordat de Koper de bestelling bevestigt. 

Verkopers moeten JUNG S.A.S. een maandelijkse vaste vergoeding en een commissie betalen over alle bevestigde transacties die de Verkoper op het Platform uitvoert. Het bedrag van de commissie is gelijk aan een vast percentage van het bedrag van de transactie, inclusief alle belastingen (inclusief verzendkosten).

1.3 Garanties en verzekeringen

De geldende wettelijke garanties en de commerciële garantie aangeboden door de Verkopers zijn gespecificeerd in het algemene gebruiksvoorwaarden, hier beschikbaar

Om zijn rechten uit te oefenen, kan de Koper inloggen op zijn klantaccount door te klikken op  "Hulp krijgen" van de betrokken bestelling, of door het contactformulier in te vullen dat beschikbaar is via deze link.

De koper heeft ook de optie om op het moment van aankoop een verzekering tegen breuk en diefstal af te sluiten. De details hiervan zijn hier beschikbaar.

2. Voorwaarden voor verkopen, verwijdering van producten en rangschikking

2.1 Verkopen

Het platform vermeldt alleen professionele verkopers. Om producten op het platform te koop te kunnen aanbieden, moeten de verkopers een verkopersaccount openen en met name het volgende in acht nemen: 

 • De geldende regelgeving;

 • De kwaliteitscriteria van het platform op het gebied van logistiek beheer (leveringstermijnen, voorraadbeheer, kwaliteit van de geleverde producten). Deze criteria staan vermeld in de algemene voorwaarden van de verkoper en in het kwaliteitshandvest; 

 • De algemene verkoopsvoorwaarden zijn hier beschikbaar

Alleen aanbiedingen met betrekking tot refurbished elektronica mogen door Verkopers op het Platform worden gepubliceerd.

2.2 Verwijdering van producten

Jung SAS behoudt zich het recht voor om de producten van een verkoper te verwijderen, hetzij voor het gemak of voor een inbreuk. 

Redenen voor het verwijderen van producten wegens wanprestatie kunnen zijn: 

 • Niet-naleving van de geldende wetgeving; 

 • Niet-naleving van de algemene verkoopvoorwaarden of het kwaliteitshandvest.

 Jung SAS behoudt zich het recht voor om producten te verwijderen: 

 • waarvan de verhandeling verboden of onwettig zou zijn, 

 • die een gevaar vormen voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu;

 • die niet opnieuw zijn verpakt; 

 • aangeboden door Verkopers die zelf zijn verwijderd. 

2.3 Rangschikking van refurbished productaanbiedingen

De aanbiedingen op de resultatenpagina's worden gerangschikt volgens de beste kwaliteit/prijsverhouding van de door de verkopers aangeboden producten, bepaald door het door JUNG S.A.S. ontwikkelde algoritme.

De belangrijkste parameters waarmee het JUNG S.A.S.-algoritme rekening houdt voor de verkoop van de

aanbiedingen zijn de volgende:

 • De prijs van het product, 

 • de beoordeling van het product en de Verkoper door de Kopers (gemiddelde van alle beoordelingen die de consumenten na ontvangst van hun product hebben gegeven), 

 • de kwaliteit van de verwerking van de bestelling door de Verkoper (percentage defecte producten, percentage slechte producten of door de verkoper toegezonden accessoires, percentage producten in slechte esthetische staat), 

 • het aantal bestellingen dat te laat wordt geleverd, 

 • het betaalmiddel.

3. Informatie over reviews die op het Platform zijn geplaatst 

Alleen Kopers die ten minste één bestelling op het Platform hebben geplaatst, kunnen een review van de producten en de levering plaatsen.

De Koper kan een review geven van 1 tot 5, en een commentaar toevoegen aan zijn review. Voor bepaalde producten kan de Koper specifieke review geven (verhouding kwaliteit/prijs, levering, verpakking en netheid, algemene prestaties, esthetisch aspect).

De Koper kan een review achterlaten door te klikken op de link in de e-mail die hem daartoe ongeveer 1 week na de levering van zijn/haar product wordt toegezonden. Hij kan ook een review achterlaten via zijn klantaccount, door te klikken op het tabblad "mijn bestellingen". 

Binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een product heeft de Koper de mogelijkheid om zijn review te wijzigen via zijn klantaccount, door te klikken op het tabblad "Mijn bestellingen".

De Koper kan ook op elk moment vragen om zijn review te verwijderen door zijn verzoek te sturen naar het volgende adres: legal@backmarket.com

JUNG S.A.S. verstrekt geen vergoeding in ruil voor een review.

Alleen reviews van gekochte producten worden gepubliceerd. De maximale tijd tussen het indienen van een review en de publicatie ervan is 1 werkdag. 

Reviews worden gerangschikt door ons algoritme, waarbij met name rekening wordt gehouden met de review en de lengte van de review. Ze kunnen ook gerangschikt worden volgens chronologische volgorde, relevantie, hoogste waardering, laagste waardering, afhankelijk van de keuze van de gebruiker. Reviews blijven online zolang de producten waarover ze gaan te koop worden aangeboden op het Platform. 

Wij publiceren positieve en negatieve reviews zonder moderatie voor publicatie. Na publicatie kan elke denigrerende, beledigende of kwetsende review op verzoek van een belanghebbende partij door Back Market worden verwijderd, met name in de volgende gevallen:

 • Als de review wordt gebruikt voor reclamedoeleinden

 • Als de review verschillende keren of met verschillende accounts gepubliceerd is

 • Als de review off-topic is, of als de review gaat over de koopervaring en niet over het product.

 • Als de review over een ander product gaat 

 • Als de review aanzet tot een aankoop bij een concurrent

 • Als de review van de koper inconsistent is 

 • Als de review opmerkingen of inhoud bevat die kan worden beschouwd als politiek of sociaal, beledigend, obsceen, aanstootgevend, seksueel expliciet, lasterlijk, of als de review neerkomt op een persoonlijke aanval.

 • Als de review vals, misleidend of geschreven is door een Verkoper

 • Als de review illegaal is of verwijst naar illegale inhoud

 • Als de review wordt beschermd door rechten van derden 

 • Als de review is gepubliceerd als gevolg van identiteitsdiefstal

 • Als de review persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie bevat 

 • Als de review aanzet tot haat, discriminatie, homofobie, vreemdelingenhaat, racisme of geweld.

Het verzoek tot verwijdering van een denigrerende, beledigende of kwetsende review zoals hierboven beschreven moet door een belanghebbende partij naar het volgende adres worden gestuurd: legal@backmarket.com

4. EU-autoriteiten

Als u een autoriteit van de EU-lidstaten, de Europese Commissie of het European Digital Services Committee bent, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Back Market via het adres "authorities@backmarket.com". 

Als u geen autoriteit bent van de EU-lidstaten, de Europese Commissie of het European Digital Services Committee, kunt u dit e-mailadres niet gebruiken. U kunt echter rechtstreeks en snel contact opnemen met Back Market door in te loggen op uw klantenaccount en te klikken op de knop "Hulp verkrijgen" op de relevante bestelling, of door het contactformulier in te vullen dat beschikbaar is onder deze link.

Dit adres kan ook worden gebruikt door markttoezichtautoriteiten in de lidstaten om rechtstreeks met Back Market te communiceren over productveiligheidskwesties.

Communicatie naar dit adres moet in het Engels of Frans zijn.

5. Informatie over de actieve ontvangers

De Digital Services Act (DSA) is een Europese verordening die in november 2022 in werking is getreden en die tot doel heeft een gemeenschappelijke reeks regels inzake de verplichtingen en verantwoordingsplicht van tussenpersonen vast te stellen om alle gebruikers een hoog beschermingsniveau te garanderen.

Bij Back Market vinden we het belangrijk dat de veiligheid van klanten wereldwijd gewaarborgd is, en we houden het vertrouwen van klanten hoog in het vaandel. Wij willen vertrouwen scheppen in refurbished producten om de overconsumptie van nieuwe producten te verminderen, zodat er een circulaire economie ontstaat voor alle techproducten. In dit opzicht is de DSA een kans voor Back Market om zijn inzet voor de bescherming van klanten te versterken.

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van de DSA publiceert Back Market "informatie over de gemiddelde maandelijkse actieve afnemers van de dienst in de Unie, berekend als gemiddelde over de afgelopen zes maanden".. Deze publicatie heeft tot doel te bepalen of Back Market kan worden gekwalificeerd als een "zeer groot onlineplatform" in de zin van de DSA, met maandelijks gemiddeld ten minste 45 miljoen actieve ontvangers in de EU.

In overeenstemming met dit artikel onderstreept Back Market hierbij dat in de periode van 30 juni 2023 tot en met 31 december 2023 de gemiddelde maandelijkse actieve ontvangers van de marktplaats van Back Market in de EU ruim onder de 45 miljoen lagen. Back Market zal updates publiceren in overeenstemming met de bovengenoemde Wet digitale diensten. 

6. Geschillenbeslechting 

In het geval van een geschil met betrekking tot de totstandkoming, sluiting, uitvoering, interpretatie of geldigheid van de gebruiksvoorwaarden of de relatie met JUNG S.A.S., worden de Koper en JUNG S.A.S. uitgenodigd de nodige stappen te ondernemen om tot een minnelijke schikking van hun geschil te komen.

De Koper wordt geïnformeerd dat hij/zij, indien hij/zij dit wenst, gratis een beroep kan doen op een consumentenbemiddelaar voor de minnelijke schikking van het geschil met JUNG S.A.S. In dit verband kan de Koper gebruik maken van het gratis online platform voor geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie is opgezet en beschikbaar is door op deze link te klikken.

Indien de Koper geen gebruik wenst te maken van bemiddeling, indien bemiddeling niet succesvol is geweest of indien andere stappen die de Koper had kunnen ondernemen om te trachten een minnelijke schikking te treffen voor zijn geschil met JUNG S.A.S. mislukt zijn, kan de Koper de zaak voorleggen aan de bevoegde rechter van de plaats waar hij woonde op het moment van het sluiten van het contract of van het plaatsvinden van het schadebrengende feit, van de plaats waar JUNG S.A.S. gevestigd is of van de plaats van de feitelijke levering van het Product.

Bekijk PDF